Габриел Панев

ГАБРИЕЛ ПАНЕВ

Габриел Панев е представител на съвременното модерно поколение български художници. Завършил специалност "Живопис" във ВТУ "Кирил и Методий". Още като студент търси свой път на творческо развитие. Преминавайки през влиянието на сюрреалистическите тенденции на западно европейско изкуство и достигайки до естетиката на абстракцията. Израснал в семейство на художници той не попада под влияние на своите родители, а търси и намира свой стил и почерк подчинен както на своите творчески възгледи така и на най-новите тенденции на съвременното европейско изкуство. Ако се опитаме да характеризираме особеностите на неговото изкуство, трябва да отбележим, че то притежава богата и разнообразна цветова гама носеща белезите на съвременната абстрактна живопис.Освен това и нещо повече, използва символи и знаци от християнската култура, с които постига внушения и послания по дълбоки към зрителя. Ако трябва да обобщим написаното до тук, то можем да кажем, че Габриел Панев е един талантлив, модерен, мислещ съвременен художник, чиито творчески постижения са гаранция за възходящия път на развитие в областта на съвременната модерна живопис.


Роден 1970 г. в град Велико Търново. 1989 г. - завършва Средно специално художествено училище - гр. Пловдив. 1996 г. - завършва ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - живопис.

Самостоятелни изложби у нас: Русе /1997/, Пловдив /1998/, Хасково /1998/, Велико Търново /1999, 2001, 2003, 2006, 2008, 2010, 2011/, Димитровград /2000/, Несебър /2004/, София /2002, 2003, 2011/, Дряново /2010/, Шабла /2011/,Варна /2011/

Самостоятелни изложби в чужбина: Европа: Германия - Мунстер /1992/, Хамелбург /1993/, Мюзинген /1996,1997/, Дания - Вилберг /1994/, Холандия - Алкмаар /2003/, Хърватия - Грозниян /2005, 2009/, Задар /2009/ САЩ: Ню Йорк - Манхатън /1998/, Масачузец - Рокпорт /2002/, Бостън /2002/, Унгария - Будапеща /2007,2015/, Турция - Анталия /2010/, Истанбул /2011, 2012/, Великобритания - Лондон /2015/, Румъния - Букурещ /2015/

Международни салони за иновации: Кипър /1997/ - златен медал.

Първа награда за живопис на Бостънската Арт Асоциация: Бостън /2002/

Първа награда за живопис на Ежегодна Коледна Изложба,2012 на Дружеството на Великотърновските художници,подкрепена от Ротари клуб, В.Търново.

Негови картини се намират  в редица частни колекции у нас и в Германия, Дания, Япония, Франция, Йордания, САЩ и др.

error: Съдържанието в сайта е защитено и не може да се копира !!!

19/02/2019

No messages
Clear all